12 C
Edremit
23 Nisan, Cuma, 2021.

ETTAB NEDİR?

Edremit Termal Turizm Altyapı Hizmet Birliği;
Kültür, Turizm Koruma, Geliştirme Alanını ve Edremit Termal Turizm Merkezini bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtım, turizmin çeşitlendirilmesi, konaklama süresinin artırılması, turizmin niteliğinin arttırılması ve kültür ve turizme ilişkin sosyal, teknik alt yapının gerçekleştirilmesi ve işletmesini sağlamaktır.

Birliğimiz Kültür ve Turizm Bakanlığının Turizm Merkezi ilanı öngörülen Termal Turizm merkezlerine ilişkin yasa ve kanunlara istinaden Balıkesir Valiliği'nin talimatları gereği ile yasal altyapısı oluşturulmuştur. Edremit İlçemiz, Güre Beldesinde mücavir alanı sınırları içinde kurularak Bakanlar Kurulunun 04.02.2008 Tarih ve 2008/13227 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Kurucu üyelerimiz Balıkesir İl Özel İdaresi ile Güre Belediye Başkanlığı'dır. Edremit Güre Termal Turizm Altyapı Hizmet Birliği adı altında Edremit Kaymakamları tarafından Birlik başkanı sıfatı ile faaliyetlerine devam etmiştir.

6 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kapatılan Güre Belediye Başkanlığı Edremit Belediye Başkanlığı'na devredilmiş olduğundan 30.03.2014 yerel seçimlerinden sonra birliğimize Ayvalık Belediyesinin katılımı ile 2 Belediye Başkanlığı, 20 Adet Turizm Belgeli Otel ve 131 Adet Belediye Ruhsatlı İşletmelerin (Otel, Motel, Pansiyon, Seyahat Acentası ve Turizm Şirketleri) üye olduğu birliğimiz Edremit Termal Turizm Altyapı Hizmet Birliği adı altında Edremit Belediye Başkanı'nın başkanlığında faaliyetlerine devam etmiştir.

31.03.2019 tarihinde yapılan yerel seçim sonuçlarında yerel yönetimlerin ve turizm belgeli tesislerin kendi aralarında seçtiği üyelerden oluşan Birlik Meclisimiz tarafından Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Yüksek Mimar Hüseyin GÜVEN Birlik Başkanlığına seçilmiş olup; seçildiği tarihten günümüze kadar Edremit - Ayvalık Kaymakamlığı, Edremit-Ayvalık Belediye Başkanlıkları, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Kosgeb Balıkesir İl Müdürlüğü ve üyelerimiz ziyaret edilmiştir. Birliğimizin kurumsal kimliğinin tamamlanması ile birliğimiz sınırları içerisinde turizmin kalkınması ve bölge turizminin gelişmesi açısından işbirliği içerisinde bulunularak çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalarına devam edilen GMKA tarafından desteklenen ve yerel yönetimler ile kamu kurumu niteliğindeki odaların katkı sağladığı 24-27 Eylül 2019 tarihinde yurt içi ve yurt dışından turizm dernekleri ve seyahat acentalarının katılımı ile bölgemizde yapılacak olan Termal Sağlık Turizmi Zirvesine ev sahipliği yaparak tarihi, antik ve termal sağlık turizmi ile katılımcılara bölgemizin tanıtılmasına destek verilmektedir.